Dr n. med. Maciej Żarow DDS, PHD

Dr n. med. Maciej Żarow DDS, PHD

Ukończył Wydział Stomatologii, Uniwersytetu Medycznego im. Semmelweisa w Budapeszcie, Węgry (1995). Uzyskał dwie specjalizacje: I°ze stomatologii ogólnej (1999) oraz ze stomatologii zachowawczej z endodoncją (2005). Pracę doktorską obronił z wyróżnieniem w CM UJ (Kraków, 2003). W latach 1998-2005 pracował w Zakładzie Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej CMUJ w Krakowie (2003-2004 jako p/o kierownika Zakładu).
Od roku 1999 prowadzi Praktykę Prywatną Dentist w Krakowie, – Centrum Kursów Podyplomowych Dentist. W roku 2003 otrzymał stypendium International Association of Dental Research dla młodych naukowców, w ramach którego odbył Honorary Visiting Appointment na Uniwersytetach w Leeds i Manchester.
Jest autorem ponad 50 prac naukowych. Od wielu lat wykładowca na kongresach naukowych w Polsce i zagranicą, w tym dla programów podyplomowych master z Endodoncji i Stomatologii Estetycznej Universitat Internacional de Catalunya w Barcelonie. Profesor wizytujący na uniwersytecie Chieti (Włochy) Redaktor naczelny czasopisma Medycyna Praktyczna Stomatologia. Autor książki pt” Endoprotetyka – przewodnik dla praktyki” (Wydawnictwo Kwitesencja, 2013) wydanej w językach polskim, rosyjski (2014) i angielskim (2016).

more

Webinars with Dr n. med. Maciej Żarow DDS, PHD

1CE

On Demand
Webinar
polish language
Odbudowa zębów przednich

Speaker: Dr n. med. Maciej Żarow

Register Now